Προώθηση Ιστοσελίδων – διαφήμιση ιστοσελίδων: Βασικές διαφορές

Προώθηση Ιστοσελίδων – διαφήμιση ιστοσελίδων: Βασικές διαφορές
 
Τι σημαίνει για εσάς προώθηση ιστοσελίδων και τι διαφήμιση στο Internet;

Στην Ελλάδα κυριαρχεί ο όρος διαφήμιση στο Internet για την περιγραφή κάθε μεθόδου προώθησης ιστοσελίδων στο διαδίκτυο με σκοπό την καλύτερη κατάταξη των ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης και την αύξηση της επισκεψιμότητας.

Προσωπικά διακρίνω μία πολύ βασική διαφορά ανάμεσα στην ορολογία ”Διαφήμιση στο Internet” και “Προώθηση Ιστοσελίδων”.

 

Διαφήμιση ιστοσελίδων

Τί σημαίνει διαφήμιση ιστοσελίδων;
 
Γενικά, η ορολογία διαφήμιση στο Internet παραπέμπει ταυτόχρονα σε μία μέθοδο προώθησης μίας ιστοσελίδας ή επιχείρησης επί πληρωμή.

Συγκεκριμένα υπάρχει η πολύ διαδεδομένη υπηρεσία της Google, Google Ads, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρηματίες μπορούν να διαφημίσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις προσφορές τους και γενικά οποιαδήποτε καινοτομία σχετίζεται με την δραστηριότητα τους στους χρήστες του Internet.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Google Ads ο χρήστης που επιχειρεί να διαφημιστεί πρέπει να διαθέτει ιστοσελίδα και ένα λογαριασμό στην υπηρεσία Google Ads. Η εγγραφή και η απόκτηση λογαριασμού στην υπηρεσία  είναι δωρεάν. Η Google δίνει πρόσβαση σε μία πλήρως ανεπτυγμένη βιβλιοθήκη με σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες να καταλάβουν πως λειτουργεί η υπηρεσία και να χτίσουν την καλύτερο δυνατή διαφήμιση με τα πιο αποδοτικά αποτελέσματα. Η βιβλιοθήκη εκπαίδευσης για την εκμάθησης της υπηρεσίας είναι επίσης δωρεάν.

Αφού ο χρήστης ενημερωθεί για το πώς λειτουργεί η υπηρεσία και τι ενέργειες χρειάζεται να κάνει ώστε να διαφημίσει την ιστοσελίδα του στο Internet μέσω του Google είναι έτοιμος να κατασκευάσει τη διαφήμιση που επιθυμεί. Καλείται να επιλέξει το είδος της διαφήμισης (κείμενο ή banner για παράδειγμα), να γράψει ο ίδιος το κείμενο της διαφήμισης του και τέλος να επιλέξει τις λέξεις κλειδιά για τις οποίες επιθυμεί η διαφήμιση του να εμφανίζεται στα αποτελέσματα της μηχανής Google. Επίσης, καλείται να επιλέξει το συνολικό ποσό που θα διαθέσει για τη διαφημιστική καμπάνια του.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε φορά που ένα χρήστης Internet ψάχνει μία λέξη κλειδί για την οποία ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης επιθυμεί να διαφημιστεί τότε η διαφήμιση εμφανίζεται σε συγκεκριμένα σημεία της σελίδας Google, εκεί όπου αναρτούνται όλες οι διαφημίσεις Google.
 
Κάθε φορά που ένα χρήστης κάνει κλικ στο σύνδεσμο μίας διαφήμισης τότε αυτό το κλικ έχει ένα κόστος για τον ιδιοκτήτη της διαφήμισης. Το κόστος εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα της αγοράς αλλά και της λέξης κλειδί που χρησιμοποιήθηκε στο χτίσιμο της συγκεκριμένης διαφήμισης. Η τιμή του κλικ αφαιρείται από το συνολικό ποσό της διαφημιστικής καμπάνιας που ορίστηκε από τον διαχειριστή της εταιρικής  ιστοσελίδας.  Όταν το συνολικό ποσό της διαφημιστικής καμπάνιας εξαντληθεί τότε η καμπάνια αυτομάτως σταματάει.

Επομένως, διαφήμιση στο Internet σημαίνει ουσιαστικά ότι:
  •  Ένας ιδιοκτήτης ιστοσελίδας ή με άλλα λόγια μία επιχείρηση επιθυμεί να πληρώσει για να εμφανιστεί η ιστοσελίδα στα διαφημιστικά αποτελέσματα του Google όταν γίνεται αναζήτηση για συγκεκριμένες και προκαθορισμένες λέξεις κλειδιά.
  • Κάθε κλικ έχει ένα κόστος.
  • Οι επισκέπτες που καταφθάνουν σε μία ιστοσελίδα μέσω μία διαφήμισης στο Google δεν θεωρούνται οργανικοί επισκέπτες αφού στην ουσία ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας πληρώνει για να εμφανιστεί η ιστοσελίδα του ψηλά στις διαφημίσεις της Google και να έρθουν οι επισκέπτες στη σελίδα του.
  • Είναι μία μέθοδος με περιορισμένη διάρκεια αφού η διαφημιστική καμπάνια εξαφανίζεται όταν εξαντληθεί το ποσό που καθορίστηκε από τον διαχειριστή, ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας.

 

Προώθηση ιστοσελίδων

Τί εννοούμε γενικά με τον όρο προώθηση ιστοσελίδων;
 
Εάν επιθυμούμε να ακριβολογούμε, προώθηση ιστοσελίδων στη Google είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ότι η διαφήμιση στο Internet.

Πιο συγκεκριμένα, η προώθηση ιστοσελίδων σχετίζεται με τη βελτιστοποίηση της κατάταξης ιστοσελίδων στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης όπως η Google. Η βελτιστοποίηση της κατάταξης μίας ιστοσελίδας στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης έχει άμεσο στόχο την αύξηση των οργανικών επισκεπτών σε μία ιστοσελίδα.
 
Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές που με την επαναλαμβανόμενη εφαρμογή τους οδηγούν στην καλή κατάταξη μίας ιστοσελίδας στο Google. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν από τους διαχειριστές των ιστοσελίδων εάν αυτοί έχουν τις κατάλληλες γνώσεις. Εάν δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις μπορούν να προσλάβουν κάποια εταιρεία που παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες.
 
Η εφαρμογή τεχνικών βελτιστοποίησης ιστοσελίδων έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και η διάρκεια τους εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, την επανάληψη τους αλλά και τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης για να κατατάξουν τις ιστοσελίδες μετά από μία αναζήτηση. 
 
Όσο οι μέθοδοι επαναλαμβάνονται τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να έχει μία ιστοσελίδα καλή κατάταξη. Φυσικά πολύ σπουδαίο ρόλο παίζουν το είδος και το ήθος των τεχνικών που εφαρμόζονται.  Όπως σε κάθε νέο τομέα έτσι και στο Internet Marketing  υπάρχουν "τίμιοι" μέθοδοι για την προώθηση ιστοσελίδων (White Hat) και "παραπλανητικοί" μέθοδοι για την προώθηση ιστοσελίδων (Black Hat).

Οι μέθοδοι προώθησης White Hat θεωρούνται οι μέθοδοι και ενέργειες που εγκρίνονται από τις μηχανές αναζήτησης ενώ οι μέθοδοι προώθησης Black Hat θεωρούνται οι μέθοδοι που δεν εγκρίνονται από τις μηχανές αναζήτησης και κυρίως τη Google.
 
Θα αναφερθώ εκτενέστερα σε μελλοντικό άρθρο στις μεθόδους κάθε κατηγορίας. Χρειάζεται επομένως μεγάλη προσοχή διότι η εφαρμογή λάθος μεθόδων μπορεί να οδηγήσει στην τιμωρία μίας ιστοσελίδας και στην εξαφάνιση της από τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Επομένως, προώθηση ιστοσελίδων σημαίνει ουσιαστικά ότι:
  • Ένας ιδιοκτήτης ιστοσελίδας εφαρμόζει κάποιες τεχνικές ώστε η ιστοσελίδα του να έχει καλή κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης και να βγαίνει υψηλότερα στα οργανικά αποτελέσματα.
  • Τα κλικ δεν κοστίζουν.
  • Οι επισκέπτες που καταφθάνουν σε μία ιστοσελίδα  θεωρούνται οργανικοί επισκέπτες και μιλάμε για δωρεάν επισκεψιμότητα.
  • Είναι μία μέθοδος μακροπρόθεσμη αφού χρειάζεται εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών, υπομονή και επανάληψη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια